Weekdierenallergie

Een allergie voor weekdieren – ook wel schelpdieren genoemd - staat op nummer 8 in de ranglijst van meest voorkomende voedselallergieën. Deze allergie komt vaak voor bij volwassenen en ontwikkelt zich pas op latere leeftijd. Week- en schaaldieren staan bekend om de ernstige reacties, die ze uitlokken. Ook anafylactische reacties.

Schelp- en schaaldieren worden snel verward. Toch valt er een duidelijk onderscheid te maken.

  • Schelpdieren behoren tot de soort weekdieren. Voorbeelden zijn Sint-Jacobschelpen, oesters en mosselen, inktvissen en slakken.
  • Schaaldieren zijn kreeftachtigen, zoals garnalen, krab, en kreeft.

Je kunt dus allergisch zijn voor weekdieren, maar niet voor schaaldieren. Maar het komt ook voor dat je allergisch bent voor beide. In het laatste geval moet je alle dieren met een schaal of schelp mijden. Een allergoloog (allergie-arts) kan hierin duidelijkheid geven.

Uit eten met een weekdierenallergie

Het ligt voor de hand om visrestaurants en viszaken te mijden als je een weekdierenallergie hebt. Toch wordt er in de overige keukens ook regelmatig gewerkt met weekdieren. Denk aan Franse, Mediterrane en Belgische restaurants. Wees hier alert op! Meld het (keuken)personeel altijd dat je een weekdierenallergie hebt en overleg!

Meer informatie vind je op:

Stichting Voedselallergie - www.voedselallergie.nl

Voedingscentrum – www.voedingscentrum.nl